Actueel

Begeleid rijden vanaf 17 jaar.

Sinds 1 november 2011 kunnen jongeren die op of na die datum 17 jaar worden hun rijbewijs (categorie B) halen.
Tot hun 18e kunnen ze dan onder begeleiding van een ervaren bestuurder autorijden.


2todrive.

Begeleid rijden ofwel 2toDrive kan 16 verkeersdoden per jaar voorkomen, volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
2toDrive is op 1 november 2011 gestart als proef, voor een periode van maximaal 6 jaar. Als 2toDrive een positief effect heeft op de verkeersveiligheid, kan het wettelijk worden ingevoerd.
 
 

Begeleid rijden in andere landen.

In veel Europese landen, zoals België en Duitsland, is begeleid rijden al mogelijk en is het succesvol gebleken. In Duitsland hebben automobilisten die tot hun 18e jaar onder begeleiding autorijden, 30% minder ongelukken veroorzaakt. Ook begaan zij 20% minder overtredingen en rijden zij minder vaak onder invloed van drank of drugs. Het Nederlandse systeem is gebaseerd op de Duitse opzet.
 

Rijexamen vanaf 17 jaar.

Alleen jongeren die op of na 1 november 2011 hun 17e verjaardag vieren, kunnen deelnemen aan de proef. Deelnemers aan het experiment kunnen:
• rijlessen gaan volgen vanaf hun 16,5 jaar;
• vanaf 16 jaar het theorie- examen afleggen;
• vanaf 17 jaar het rijexamen afleggen.
De exameneisen zijn dezelfde als die van het reguliere rijexamen. Als de jongere slaagt, krijgt deze ook een gewoon rijbewijs. Dit rijbewijs kan in Nederland worden gebruikt, maar niet in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het rijbewijs geldt niet in het buitenland, totdat de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Vanaf dat moment kan de jonge bestuurder ook zonder coach rijden.


Autorijden met coach.

Als de jongere slaagt voor het rijexamen, kan deze tot 18 jaar onder begeleiding van een coach autorijden. De coach moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de coach:
  • minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs voor een personenauto (rijbewijs B) en minimaal 27 jaar oud zijn;
  • geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad: dat wil zeggen geen onherroepelijke ontzegging van de rijbevoegdheid door de rechter of het Openbaar Ministerie opgelegd hebben gekregen;
  • niet onder invloed van drank/drugs of medicijnen zijn tijdens het begeleiden;
  • in het verleden niet door het CBR naar alcoholcursussen of gedragscursussen gestuurd zijn;
  • geen onderzoek naar rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
  • vermeld staan op de begeleiderspas van de jongere. Op deze pas mogen maximaal 5 ervaren bestuurders vermeld staan die de beginnende automobilist zelf heeft opgegeven;
  • een geldig rijbewijs hebben.
    Bron:rijksoverheid.nl